Die politieke organisasie van die Venda. Siloam, Zooutpansberg, 1941

iv, 238 leaves, diagr. 33 x 19.5 cm

Corrected typescript

Presented by Prof. I. Schapera, 9 Oct. 1962