Monday 14 September

13.00-14.00 - Opening and Plenary
14.00-14.30 - Break
14.30-16.00 - Panel Session 1
16.00-16.30 - Break
16.30-18.00 - Panel Session 2

 

Tuesday 15 September

13.00-14.30 - Panel Session 3
14.30-15.00 - Break
15.00-16.30 - Panel Session 4
16.30-17.00 - Break
17.00-18.00 - Plenary - Prof Julie Livingston
18.00-18.30 - Break
18:30-20.00 - Public Anthropology and Geography

 

Wednesday 16 September

13.00-14.30 - Panel Session 5
14.30-15.00 - Break
15.00-16.30 - Panel Session 6
16.30-17.00 - Break
17.00-18.00 - Plenary - Prof Mike Collyer and Prof Laura Hammond
18.00-18.30 - Break
18.30-20.00 - Henry Myers Lecture - Prof David Gellner

 

Thursday 17 September

13.00-14.00 - Keynote - Prof Bruno Latour
14.00-14.30 - Break
14.30-16.00 - Panel Session 7
16.00-16.30 - Break
16.30-18.00 - Panel Session 8
18.00-18.30 - Break
18.30-20.00 - Teaching Anthropology and Geography

 

Friday 18 September

13.00-14.30 - Panel Session 9
14.30-15.00 - Break
15.00-16.30 - Panel Session 10
16.30-17.00 - Break
17.00-18.00 - Plenary - Dr Sharad Chari